Månadens bild - juli

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte äger rum 12 juli. Om det är något som någon vill ta upp med styrelsen så maila gärna till info@beauceronklubben.com så läggs ärendet till som en punkt på mötet.

DUBBELSPORREN
Nästa manusstopp är vecka 33
(13-19 augusti)
, tidningen utkommer i september. För att få en så bra tidning som möjligt måste vi hjälpas åt. Skriv gärna och skicka in ett bidrag. Läs mer på sidan Dubbelsporren!

VÄLKOMMEN

Här hittar du bland annat information om rasen, ett uppfödarregister, ett rasregister för alla svenskregistrerade hundar, fotogalleri, information om klubbens möten, läger etc.INFORMATIONKOMMANDE AKTIVITETER I KLUBBEN


OBS OBS OBS
Pga för få anmälda har styrelsen i Svenska Beauceronklubben med tungt hjärta beslutat sig för att ställa in årets rasspecial. Vi beklagar att det blev så här, men allt är inställt, även 25-årsjubileumets aktiviteter på söndagen.

Ni som ändå vill passa på att ställa ut kan göra det på SKK-utställningen på söndagen - SKK har förlängt anmälningstiden till och med fredag 20/7 kl. 12!

---------------------------------------


DRAGHUNDSPORT - LICENSANSÖKAN
Nu är det dags att förnya licenserna för draghundsport! Licensen är ett krav för att få delta på officiella tävlingar men försäkringen gäller även vid träning och inofficiella tävlingar.

Återkom till mig på info@beauceronklubben.com om du vill förnya eller skaffa licens, licensperioden är 2017-07-01 till 2018-06-30 och licensen börjar gälla den dag man ansöker om den. Licensen kostar 250 kr och det betalar du in till Beauceronklubbens plusgiro som är 919394-7. Vi registrerar din licens när betalningen har inkommit.

Madeleine Wiström
Draghundsansvarig Svenska Beauceronklubben

---------------------------------------


KÖP GAMLA NUMMER AV DUBBELSPORREN!!

Klicka på bilden för att få större version!
 

 

 


---------------------------------------


ASSISTANSHUNDAR HOS SBK
Myndighetsuppdraget att förvalta, kvalitetssäkra och verka för ökad verksamhet gällande assistanshundar i Sverige ligger nu hos Svenska Brukshundklubben. Du kan läsa mer om du klickar här.