Månadens bild - mars

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte äger rum i april. Om det är något som någon vill ta upp med styrelsen så maila gärna till info@beauceronklubben.com så läggs ärendet till som en punkt på mötet.

DUBBELSPORREN
Nästa manusstopp är den 17 maj 2017! För att få en så bra tidning som möjligt måste vi hjälpas åt. Skriv gärna och skicka in ett bidrag. Läs mer på sidan Dubbelsporren!

VÄLKOMMEN

Här hittar du bland annat information om rasen, ett uppfödarregister, ett rasregister för alla svenskregistrerade hundar, fotogalleri, information om klubbens möten, läger etc.INFORMATIONDRAGHUNDSPORT - LICENSANSÖKAN
Licensen är ett krav för att få delta på officiella draghundstävlingar men den försäkring som ingår gäller även vid träning.

Mejla till info@beauceronklubben.com om du vill ansöka om licens, licensperioden är 2016-01-01 till 2017-06-30 och licensen börjar gälla den dag man ansöker om den. Licensen kostar 250 kr och det betalar du in till Beauceronklubbens plusgiro som är 919394-7. Beauceronklubben registrerar din licens när betalningen har inkommit.

Mer information finns på http://www.draghundsport.se/sv/56.

----------


ASSISTANSHUNDAR HOS SBK
Myndighetsuppdraget att förvalta, kvalitetssäkra och verka för ökad verksamhet gällande assistanshundar i Sverige ligger nu hos Svenska Brukshundklubben. Du kan läsa mer om du klickar här.