Månadens bild - juni

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Kommande styrelsemöte äger rum
26 september. Ev. träffas styrelsen en helg i september. Om det är något som någon vill ta upp med styrelsen så maila gärna till info@beauceronklubben.com så läggs ärendet till som en punkt på mötet.

DUBBELSPORREN
Nästa manusstopp är vecka 9, tidningen utkommer i mars. För att få en så bra tidning som möjligt måste vi hjälpas åt. Skriv gärna och skicka in ett bidrag. Läs mer på sidan Dubbelsporren!

VÄLKOMMEN

Här hittar du bland annat information om rasen, ett uppfödarregister, ett rasregister för alla svenskregistrerade hundar, fotogalleri, information om klubbens möten, läger etc.INFORMATIONFÖRSTA OFFICIELLA HWT
Den 5 och 6 oktober anordnar Svenska Kroppsvallarklubben det första officiella vallarbetsprovet (HWT) på Fäboda gård (Mariefred).

Mer info hittar du här:
FCI-HWT - traditional style, 5-6 oktober


OBS Det kommer också att finnas möjlighet att göra vallanlagsprov (NHAT) samt gå banvandring med domaren - läs mer här!


---------------------------------------


STOCKHOLMS HUNDMÄSSA 2019
Stockholm Hundmässa på Stockholmsmässan i Älvsjö hålls i år den 14-15 december 2019. Vår klubb brukar ha en rasmonter där, för att berätta om beauceroner och låta besökarna få träffa några utvalda hundar.

Nu behöver styrelsen veta vilka som kan tänka sig att ansvara för att schemalägga montern med hundar och personer dvs. kontakta/samla in info/anmälningar och göra ett schema med full bemanning lördag och söndag.

Utan medlemmarnas hjälp kan vi inte ha en rasmonter där. Styrelsen måste ha era svar till info@beauceronklubben.com senast torsdagen den 26 september för att veta om det ens är någon idé att boka och betala för en monter i år.


---------------------------------------


DRAGHUNDSPORT - LICENSANSÖKAN
Nu är det dags att förnya licenserna för draghundsport! Licensen är ett krav för att få delta på officiella tävlingar men försäkringen gäller även vid träning och inofficiella tävlingar.

Återkom till mig på info@beauceronklubben.com om du vill förnya eller skaffa licens, licensperioden är 2018-07-01 till 2019-06-30 och licensen börjar gälla den dag man ansöker om den. Licensen kostar 250 kr och det betalar du in till Beauceronklubbens plusgiro som är 919394-7. Vi registrerar din licens när betalningen har inkommit.

Madeleine Wiström
Draghundsansvarig Svenska Beauceronklubben

---------------------------------------


KÖP GAMLA NUMMER AV DUBBELSPORREN!!

Klicka på bilden för att få större version!
 

 

 


---------------------------------------


ASSISTANSHUNDAR HOS SBK
Myndighetsuppdraget att förvalta, kvalitetssäkra och verka för ökad verksamhet gällande assistanshundar i Sverige ligger nu hos Svenska Brukshundklubben. Du kan läsa mer om du klickar här.