MÅNADENS BILD - MAJNÄSTA STYRELSEMÖTE
Kommande styrelsemöte äger rum
18 april. Om det är något som någon vill ta upp med styrelsen så maila gärna till info@beauceronklubben.com så läggs ärendet till som en punkt på mötet.

DUBBELSPORREN
Under 2021 utkommer klubbtidningen Dubbelsporren med ett nummer varje månad. Dessa nummer är endast digitala och av varierande omfång. Skicka gärna in material! Läs mer på sidan Dubbelsporren!

VÄLKOMMEN HIT!

Här hittar du bland annat information om rasen, ett uppfödarregister, ett innehållsrikt register över alla svenskregistrerade beauceroner, fotogalleri, information om klubbens möten, läger etc.


INFORMATION


 

ÅRSMÖTE 2021

Årsmötet kommer i år att hållas digitalt pga rådande pandemi. Mötet äger rum den 16 maj kl. 12 och beräknas ta ca 1 timme.

För att deltaga måste man anmäla sig, därefter får man en länk till mötet skickat till sig.

Anmälan skickas till info@beauceronklubben.com senast den 13 maj.

Möteshandlingar för nerladdning finns på årsmötessidan.
KÖP GAMLA NUMMER AV DUBBELSPORREN!!

Klicka på bilden för att få större version!