NÄSTA STYRELSEMÖTE
Kommande styrelsemöte äger rum
1 mars. Om det är något som någon vill ta upp med styrelsen så maila gärna till info@beauceronklubben.com så läggs ärendet till som en punkt på mötet.

DUBBELSPORREN
Nästa manusstopp är ej fastställt just nu. För att få en så bra tidning som möjligt måste vi hjälpas åt. Skriv gärna och skicka in ett bidrag. Läs mer på sidan Dubbelsporren!

VÄLKOMMEN

Här hittar du bland annat information om rasen, ett uppfödarregister, ett rasregister för alla svenskregistrerade hundar, fotogalleri, information om klubbens möten, läger etc.INFORMATIONÅRSMÖTE 2020
Årsmöte kommer att hållas söndagen den 22 mars - plats ännu ej bestämd, mer info kommer senare.


---------------------------------------


REGELREVIDERINGAR!
Under kommande år sker det en hel del arbete med olika regelrevideringar - det gäller utställnings- och championatregler (SKK), Noseworkregler (SNWK) samt bruks-, lydnads- och rallylydnadsregler (SBK).

Som rasklubb under SKK har vi möjlighet att inkomma med åsikter/synpunkter på dessa revideringar.

Läs mer om det här!

---------------------------------------


KÖP GAMLA NUMMER AV DUBBELSPORREN!!

Klicka på bilden för att få större version!
 

 

 


---------------------------------------


ASSISTANSHUNDAR HOS SBK
Myndighetsuppdraget att förvalta, kvalitetssäkra och verka för ökad verksamhet gällande assistanshundar i Sverige ligger nu hos Svenska Brukshundklubben. Du kan läsa mer om du klickar här.