2014-11-09 Lomma Grand Lutin Rakelz Del1 85p Del2 299p Totalt: 384p
2014-11-09 Lomma Grand Lutin Räzor Del1 99p Del2 407p Totalt: 506p
2014-11-09 Lomma Grand Lutin Ramzes Del1 107p Del2 279p Totalt: 386p
2014-09-28 Göteborg Grand Lutin Ruza Del1 62p Del2 259p Totalt: 321p
Syfte 1 2 3 4 5.
Samarbete
Föremål/Förare
2
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprep uppm från förare. Leker själv - men kommer efter uppmaning. Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Ruza     Ramzes Rakelz
Räzor 
Samarbete
Föremål/TL
4
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprep uppm från testled Leker själv - men kommer efter uppmaning Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Räzor
Ruza 
Rakelz    Ramzes   
Gripa
Ta tag 5 m
3
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper föremålet Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet
  Ruza  Rakelz
Ramzes 
  Räzor 
Ta tag 40 m
3
  Ruza  Rakelz
Räzor
Ramzes 
   
Gripa
Hålla i 5m
3
Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Tuggar eller byter tag upprepade gånger Tuggar/byter tag vid något tillfälle. Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls
  Ruza  Rakelz
Räzor
Ramzes 
   
Hålla i 40 m
4
  Rakelz
Ruza 
Räzor
Ramzes 
   
Gripa;
Slita dra 5m
2
Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen Håller, men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra emot Drar emot tills testledaren släpper Rycker drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande
  Ruza  Ramzes  Rakelz  Räzor 
Slita/dra 40m
2
Rakelz  Ramzes
Ruza 
  Räzor   
Förföljande
2
Startar inte eller når inte in i banan Startar men avbryter Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand. Fullföljer Startar med hög fart - målinriktad
  Ramzes  Rakelz  Räzor  Ruza 
Förföljande
Gripande
3
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Ramzes  Rakelz
Räzor
Ruza 
     
Uthållighet
6
Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram Framme jobbar mindre än 30 sekunder Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren
Rakelz  Räzor
Ruza 
    Ramzes 
Social
självsäkerhet
10
Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i alla situationer Social osäkerhet i flera situationer Socialt säker i de flesta situationer Socialt säker i alla situationer
  Rakelz  Ramzes
Ruza 
  Räzor 
Social
Nyfikenhet
8
Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns
        Rakelz
Räzor
Ramzes
Ruza 
Socialt
Samspel
8
Svarar ej på lekinviter Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta Svarar på lek & lekinviter Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter
  Ramzes
Ruza 
Rakelz
Räzor 
   
Handlings- förmåga
10
Försöker inte lösa problemen Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifterna i de flesta situationerna Löser uppgifter i de flesta situationerna Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer
  Ramzes  Rakelz
Ruza 
  Räzor 
Anpassnings- förmåga
10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer
    Ruza    Rakelz
Räzor
Ramzes 
Koncentration
10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling) Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2) Koncentrerad men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2) Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer
  Ruza    Rakelz
Ramzes 
Räzor 
Avreaktion
10
Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer Avreagerar snabbt i alla situationer
  Ramzes  Ruza  Rakelz  Räzor 
Minnesbilder
5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden
    Rakelz
Ramzes
Ruza 
  Räzor 
Rädsla
4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv Pendlar mellan flyktstarter och kontroll Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla
    Rakelz
Räzor
Ramzes
Ruza 
   
Aggressivitet
3
Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen aggression/visar kortvariga aggresionsyttringar Visar liten aggression Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet
      Rakelz
Räzor
Ramzes
Ruza 
 
Nyfikenhet
8
Går inte fram Lång tid med hjälp att gå fram Går fram med hjälp Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer
    Rakelz
Ramzes
Ruza 
  Räzor 
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll första skottet
    Räzor
Ramzes 
Ruza  Rakelz 
Imponer/Hot Stel kropp morr riktat mot testledaren. Bitintention Stel kropp morr riktat mot testledaren Stel kropp under hela hanteringen Stelnar till under kort stund slappnar av Inga imponerbeteenden
        Rakelz
Räzor
Ramzes
Ruza