Silogårdens F-kull Födda: 2010-12-15
2014-10-26 Örebro Silogården's Frodo Del1: 87p Del2: 330p Totalt: 417p
2014-10-14 Jönköping Silogården's Fanny Del1: 150p Del2: 382p Totalt: 532p
2014-10-14 Jönköping Silogården's Frasse Del1: 136p Del2: 310p Totalt: 446p
2014-10-04 Gävle Silogården's Folke Del1: 101p Del2: 277p Totalt: 378p
2014-04-27 Lilla Edet Silogården's Figo Del1: 96p Del2: 339p Totalt: 435p
Syfte 1 2 3 4 5.
Samarbete
Föremål/Förare
2
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprep uppm från förare. Leker själv - men kommer efter uppmaning. Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
    Figo Frodo
Fanny 
Frasse
Folke 
Samarbete
Föremål/TL
4
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprep uppm från testled Leker själv - men kommer efter uppmaning Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
        Frodo
Fanny
Frasse
Folke
Figo 
Gripa
Ta tag 5 m
3
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper föremålet Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet
    Frodo    Fanny
Frasse
Folke
Figo 
Ta tag 40 m
3
    Frodo  Figo  Fanny
Frasse
Folke
 
Gripa
Hålla i 5m
3
Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Tuggar eller byter tag upprepade gånger Tuggar/byter tag vid något tillfälle. Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls
  Frodo  Fanny
Folke
Figo 
Frasse
 
 
Hålla i 40 m
4
Frodo    Fanny
Frasse
Folke
Figo 
   
Gripa;
Slita dra 5m
2
Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen Håller, men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra emot Drar emot tills testledaren släpper Rycker drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande
Frodo  Folke    Frasse
 
Fanny
Figo 
Slita/dra 40m
2
Frodo  Folke  Fanny  Figo  Frasse
 
Förföljande
2
Startar inte eller når inte in i banan Startar men avbryter Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand. Fullföljer Startar med hög fart - målinriktad
Frasse
Folke 
Figo    Frodo  Fanny
 
Förföljande
Gripande
3
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Frasse
Folke
Figo 
  Frodo    Fanny
 
Uthållighet
6
Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram Framme jobbar mindre än 30 sekunder Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren
Figo  Folke  Frodo    Fanny
Frasse
 
Social
självsäkerhet
10
Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i alla situationer Social osäkerhet i flera situationer Socialt säker i de flesta situationer Socialt säker i alla situationer
  Frodo    Fanny
Frasse
Folke
Figo 
 
Social
Nyfikenhet
8
Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns
      Frodo
Fanny
Frasse
Folke
Figo 
 
Socialt
Samspel
8
Svarar ej på lekinviter Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta Svarar på lek & lekinviter Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter
Frasse
 
  Frodo
Folke 
Fanny
Figo 
 
Handlings- förmåga
10
Försöker inte lösa problemen Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifterna i de flesta situationerna Löser uppgifter i de flesta situationerna Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer
  Folke    Figo  Frodo
Fanny
Frasse
 
Anpassnings- förmåga
10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer
    Figo  Fanny
Frasse
 
Frodo
Folke 
Koncentration
10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling) Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2) Koncentrerad men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2) Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer
    Frasse
Folke 
Figo  Frodo
Fanny
 
Avreaktion
10
Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer Avreagerar snabbt i alla situationer
    Frodo
Folke 
Figo  Fanny
Frasse
 
Minnesbilder
5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden
    Frodo
Folke 
Fanny
Frasse
 
Figo 
Rädsla
4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv Pendlar mellan flyktstarter och kontroll Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla
  Folke  Frodo
Frasse 
Fanny
Figo 
 
Aggressivitet
3
Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen aggression/visar kortvariga aggresionsyttringar Visar liten aggression Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet
      Fanny
Frasse
Folke
Figo 
Frodo 
Nyfikenhet
8
Går inte fram Lång tid med hjälp att gå fram Går fram med hjälp Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer
    Frodo
Frasse
Folke 
Figo  Fanny
 
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll första skottet
    Folke  Frodo
Fanny
Frasse 
Figo 
Imponer/Hot Stel kropp morr riktat mot testledaren. Bitintention Stel kropp morr riktat mot testledaren Stel kropp under hela hanteringen Stelnar till under kort stund slappnar av Inga imponerbeteenden
        Frodo
Fanny
Frasse
Folke
Figo