AVEL OCH HÄLSAMalena Grimbrandt
Grönsångarvägen 9, 438 38 Landvetter
Tel: 0303-779121
malena.lindberg@gmail.com
(Malena har för tillfället tagit en paus från
kommitten men svarar gärna på veterinärfrågor)
Inger Söderqvist
Sjöhult 27, 562 41  TABERG
Tel: 0393-14059
Mobil: 0708-15 58 83
ingerohlsson55@hotmail.com
(Valphänvisare)


Kommitten för Avel och Hälsas uppgifter är att:

 • Ansvariga för Avel och hälsa ska följa SKK etiska riktlinjer för avelsfunktionärer samt SKKs riktlinjer för avelsrådgivning.
 • Att verka som kontaktperson och samarbete mellan uppfödarna
 • Informera och ge information i avelsfrågor
 • Delta på avelsmåls- och uppfödarkonferanser
 • Informera om SKKs registreringsbestämmelser
 • Verka för att uppfödarna följer rasklubbens rekommendationer, valphänvisning/RAS dokument
 • Verka för att klubben RAS dokumentet ska vara aktuellt och uppdaterat
 • Sätta upp regler gällande klubbens valphänvisning
 • Samla information om sjukdomar inom rasen
 • Sammanställa utvecklingen av HD och ED resultaten och verka för fler röntgar sina hundar
 • Förmedla information gällande uppfödarregistret, samt planerade och befintliga kullar samt omplaceringar.

Allt arbete inom kommittéerna ska ske i samarbete med styrelsen. Inom samtliga kommitteer/sektorer ska man årligen lämna in en verksamhetsberättelse samt en verksamhetsplan för nästkommande år. Denna ska lämnas in vid årsslutet, dock senast 15 januari.