EXTERIÖRKOMMITTENEva Lantz
Vintergatan 42, 697 93 Hjortkvarn
Tel: 0582-30172
silo_axi@yahoo.se
Karin Kärnhagen
Manketorps Gård, 572 50 Oskarshamn
Tel: 0491-64087
karin.karnhagen@hotmail.se


Exteriörkommittens uppgifter är att:

  • Delegera och försöka anordna rasmonter på de större utställningarna
  • Anordna Rasspecial vartannat år
  • Informera om utställningsverksamheten samt jobba för att fler ställer ut samt/eller gör en exteriörbedömning på sina hundar. Detta för att kunna jobba för bibehålla en sund exteriör på rasen.
  • Ge information samt svara på frågor gällande rasens exteriör

Allt arbete inom kommittéerna ska ske i samarbete med styrelsen. Inom samtliga kommitteer/sektorer ska man årligen lämna in en verksamhetsberättelse samt en verksamhetsplan för nästkommande år. Denna ska lämnas in vid årsslutet, dock senast 15 januari.