Bilder från Svenska Beauceronklubben, Södra regionen - Träningsdag 6e april 2014
Fotograf: Martin Persson (märkta bilder) och Sanna Wendel