BEAUCERONUPPFÖDAREUppfödarna i detta register har själva anmält sig och Svenska Beauceronklubben lämnar inga rekommendationer eller tar något ansvar vad avser respektive uppfödares avel. Kullarna som annonseras ut på kennlarnas hemsidor uppfyller inte nödvändigtvis Svenska Beauceronklubbens regler för valphänvisning.

Är du uppfödare och vill synas på hemsidan? Läs mer här.

Uppfödarna presenteras i bokstavsordning.