MÅNADENS BILD 2018! >>

MARS 2018


Indigo i "vattentrasken" (water treadmill) - en aktivitet som är bra både som rehab och som fysträning
Foto: Åsa Alfred