INFORMATION/PR KOMMITTENMona Ekelöf
mona@fantasiskafferiet.se
(Dubbelsporren)
Åsa Alfred
webmaster@beauceronklubben.com
(Hemsidan & rasregistret)


Information/PR kommittens uppgifter är att:

  • Ansvara samt se till att hemsidan uppdateras med den senaste informationen
  • Ha kontinuerlig kontakt med regionerna och förmedla deras aktiviteter
  • Hålla kontakt samt förmedla information från kommitteerna/sektorerna
  • Verka för att medlemmar samt aktiva tar del av klubbens policy
  • Ha hand om och att jobba för fånga upp fler medlemmar till klubben
  • Se till att nya medlemmar registreras samt får det senaste numret av DS

Allt arbete inom kommittéerna ska ske i samarbete med styrelsen. Inom samtliga kommitteer/sektorer ska man årligen lämna in en verksamhetsberättelse samt en verksamhetsplan för nästkommande år. Denna ska lämnas in vid årsslutet, dock senast 15 januari.