KOMMANDE REGELREVIDERINGARUnder 2020 kommer det att ske en del arbete inför kommande regelrevideringar:

  • Svenska kennelklubbens utställnings- och championatregler går ut på remiss - eventuella synpunkter ska vara inne senast den 15 december 2019

  • Svenska noseworkklubbens regler för nosework går ut på remiss- eventuella synpunkter ska vara inne senast den 31 december 2019


  • Svenska brukshundklubbens regler för bruks, lydnad och rallylydnad - här hålls en regelkonferens i april. Anmälan till konferensen sker senast 20 januari 2020

I alla dessa fall har SKKs underliggande klubbar och avdelningar möjlighet att inkomma med åsikter. Nedan hittar du information om de olika regelrevideringarna som nu går ut på remiss. Har du funderingar eller åsikter som du vill att styrelsen framför - hör av dig på info@beauceronklubben.com. För vissa är det ganska kort om tid så det behövs snabba svar.


----------------------------------------


Remiss SKKs allmäna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar


Dessa regler gäller för samtlig utställnings-, prov-, tävlings- och beskrivningsverksamhet som anordnas av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar. Dessa regler gäller i femårsperioder och beslutas av SKKs Centralstyrelse (CS).


Den nuvarande versionen av de allmänna reglerna gäller till och med 2021-12-31. Nästa version kommer att gälla från 2022-01-01 till 2026-12-31, förutom för vissa jaktprovsregler där perioden löper från 2022-07-01 till 2027-06-30.


De allmänna reglerna innefattar regleringar som är generella för alla SKKs verksamheter och måste därmed vara utformade i enlighet med detta ändamål. De av CS fastställda allmänna reglerna ska ingå i sin helhet i samtliga regelverk för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar inom SKK-organisationen.


Du finner de nu gällande allmänna reglerna på sidorna som är numrerade 5-10 (efter supplementet) via denna länk:


https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/utstallnings-och-championatregler-t35.pdf

Ett förslag till de reviderade allmänna reglerna kommer att remissbehandlas inom SKK-organisationen under 2020.


Dock finns det redan idag möjlighet för alla läns-, special och avtalsanslutna klubbar inom SKK-organisationen att lämna förslag på förändringar av de allmänna reglerna. Det kan röra sig om ändringar i sakfrågor men även förslag på förtydliganden som gör reglerna enklare att förstå och texten mer tillgänglig. Dessa förslag kommer att ligga till grund för det förslag om reviderade allmänna regler som ska gå ut på remiss 2020.


----------------------------------------


Svenska Noseworkklubben/SNWK


Remissomgång 1 i arbetet med revidering av regler för Nosework inför kommande låsningsperiod,se pdf nedan.


SNWK utskick remiss 1 regelrevidering 2022

----------------------------------------


Svenska brukshundklubbens regelkonferens för bruks, lydnad och rallylydnad - Sollentuna 4-5 april 2020.SBK håller även en regelkonferens gällande reglerna för bruks, lydnad och rallylydnad - datum är 4-5 april 2020 och platsen är Scandic Star i Sollentuna. Som rasklubb inom SBK har vi möjlighet att deltaga med en 1 person/grupp. Är du intresserad av att åka på konferensen eller har något som du tycker borde tas upp där - kontakta styrelsen! Sista anmälningsdag är 20 januari 2020.


Läs mer om evenemanget här:

Inbjudan-regelkonferens.pdf