TRÄNINGS OCH TÄVLINGSKOMMITTENHåkan Lundell
Hagnesta Ekbackstorp, 633 62 Eskilstuna
Tel: 016-148105
hakan.lundell@telia.com
Malin Bugaj
Västra Annekärrsvägen 15, 443 72 Gråbo
Tel: 0739-629920
beauceron@mail.com

Madeleine Wiström
Tel: 0708-29 08 27
madeleine.wistrom@hotmail.se
(Draghund)
Sanna Wendel
Stora Tolångavägen 166, 275 92 Sjöbo
Tel: 0416-14066
beauceronenator@gmail.com

Annica Mansfeld
Åbrinksvägen 25
222 71 Lund
Tel: 0739-83 02 85
annicazamson@live.se
(Topparna)Träning och Tävlingskommittens uppgifter är att:

  • Informera om de olika tävlingsgrenarna samt dess regler
  • Bevaka och informera om olika regelrevideringar
  • Anordna läger (minst ett per år)
  • Anordna Rasmästerskap vartannat år
  • Verka för en spridning av aktiviteter i landet genom kontinuerlig kontakt med regionerna
  • Verka och ansvara för klubbens utmärkelser samt toppar Samt ansvara för diplom och prisutdelning
Allt arbete inom kommittéerna ska ske i samarbete med styrelsen. Inom samtliga kommitteer/sektorer ska man årligen lämna in en verksamhetsberättelse samt en verksamhetsplan för nästkommande år. Denna ska lämnas in vid årsslutet, dock senast 15 januari.