REGLER FÖR TOPPARNA >>

Rätt att delta i Topparna har medlemmar i Svenska Beauceronklubben, med svenskregistrerade beauceroner. Resultaten gäller både svenska och utländska resultat.

Regler gällande från och med 2014-01-01
 • Redovisning av tävlingsresultatet ska ske till Annica helst inom 30 dagar efter tävling. (Ej krav)
 • För en ny topp ska skapas måste detta ansökas om av en medlem.
 • Det är alltid de 5 högsta resultaten som räknas, oavsett vad som tidigare skickats in.

Observera att det kan ske revideringar av reglerna under pågående år.

För att delta måste medlemmarna själv skicka in sina resultat, vi hämtar inte automatiskt resultat från SKK.

Resultatet för året presenteras på hemsidan samt i Dubbelsporren nr 1 och diplom utdelas på årsmötet.

OBS! Endast officiella resultat räknas!


Lydnadstoppen:

 • Max 5 resultat får räknas
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 160/200=0.8 vilket ger 8 poäng.
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna.
  Startklass: resultatx1.0
  Klass 1: resultatx1.1
  Klass 2: resultatx1.2
  Klass 3: resultatx1.3
 • Uppflyttning till nästa klass (en gång per klass i Startklass, klass 1 resp klass 2) ger 5 extra poäng
 • Varje 1a pris i klass 3 ger 5 extra poäng

Svenskt Lydnadschampionat (SE LCH) ger 20 poäng det år som det erövrades.

LD ger 3 poäng det år som det erövrades.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar.


Bruksstoppen:

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 160/200=0.8 vilket ger 8 poäng.
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna.
  Appellklass: resultatx1.0
  Lägreklass: resultatx1.1
  Högreklass: resultatx1.2
  Elitklass: resultatx1.3
 • Uppflyttning till nästa klass (en gång per klass i appell, lägre resp högre) ger 5 extra poäng.
 • Varje certpoäng i elitklass ger 2 extra poäng.
 • Varje cert i elitklass ger 5 extra poäng.

Svenskt Brukschampionat (SE BCH) 20 poäng det år som det erövrades.

Övriga championat (SSpCh, SRpCH, SSöCh,SSkCh) 15 poäng det år som det erövrades.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar.


IGP toppen:

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 224/300=0,746 vilket ger 7.46 poäng.
 • Gk BH-prov ger 8p
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna.
  IGP1: resultatx1.1
  IGP2: resultatx1.2
  IGP3: resultatx1.3
 • Extra poäng för titlar med lägsta betyg B. IGP1 2p, IGP2 4p, IGP3 6p
 • Om 2 hundar har lika maxpoäng är det högsta poäng i avdelning C (skyddet) som gäller.
 • Vid ett resultat av min 240p i IGP3 ges 2 extra poäng (ej om cert fås), motsvarar cp i brukstoppen.
 • Varje cert i klass IGP3 ger 5 extra poäng.

Svenskt IGP-championat ger 20 poäng det år som det erövrades.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar.


BSL toppen:

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 140/200=0,7 vilket ger 7 poäng.
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna.
  BSL1: resultatx1.1
  BSL2: resultatx1.2
  BSL3: resultatx1.3
 • Extra poäng för titlar/uppflyttning med lägsta betyg B. BSL1 2p, BSL2 3p, BSL3 4p
 • Om 2 hundar har lika maxpoäng är det högsta poäng i avdelning A (spåret) som gäller.
 • Vid ett resultat av min 160p i BSL3 ges 2 extra poäng

Rallylydnadstoppen:

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 77/100=0,77 vilket ger 7.7 poäng.
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna.
  Nybörjarklass: resultatx1.0
  Fortsättningsklass: resultatx1.1
  Avanceradklass: resultatx1.2
  Mästarklass: resultatx1.3
 • Extra poäng för titlel/uppflyttning med 5p (max 1 gång).

Svensk Mästare ger 20 poäng det år som det erövrades.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar.


Draghundstoppen:

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Endast officiella resultat räknas, dvs ej deltagande i motionsklass eller inoff tävlingar.
 • Segrare får 10 p, 2:a 9 p, 3:a 8 p, 4:a 7 p, och så vidare.
 • Det måste finnas minst 3 deltagare i klassen för poäng ska få tillgodoräknas
 • Alla som fullföljer en tävling oavsett placering/deltagare får 3 poäng.
 • Varje Cert ger 5 extra poäng
 • SM räknas dubbelt men under samma förutsättningar som riksidrottsförbundet ger medaljstatus åt tävlingen dvs det ska vara minst 3 deltagare i klassen för att räknas som SM status.

Svenskt championat ger 15 poäng det år som det erövrades.


Utställningstoppen:

 • Max 5 resultat (inkl. utländska) räknas.
 • Good = 2 poäng
 • Very Good = 3 poäng
 • Excellent = 4 poäng
 • HP = 3 poäng
 • CK = 3 poäng
 • CACIB = 3p
 • CERT = 5p
 • Cert (utan provmerit) = 3 poäng
 • SE UCH = 20 poäng (endast året det erövras)
 • UCH (utan krav på arbetsmerit) = 10p (endast året det erövras
Poängen räknas ihop, hund som ex får resultatet excellent CK CERT CACIB får alltså 4+3+5+3 = 15p


Viltspårs toppen

Viltspårsprov Ordinarie/rörligt
 • Gk anlagsprov = 8p
 • 1a pris med HP = 12p
  1a pris = 10p
  2a pris = 6p
  3e pris = 4p
Championat ger 15p det år det erövras

Noseworktoppen

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 160/200=0.8 vilket ger 8 poäng.
 • Godkänt doftprov ger 8 poäng.
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna.
  NW 1: resultatx1.0
  NW 2: resultatx1.1
  NW 3: resultatx1.2
 • Uppflyttning till nästa klass (en gång per klass i NW 1 och NW 2) ger 5 extra poäng.