VALLNINGSKOMMITTENAnkie Hermansson
Skottvång Fäboda Gård, 647 92 Mariefred
Tel: 0708-95 04 16


Vallningskommittens uppgifter är att:

  • Informera om vallning, se till att ny information kommer ut på hemsidan
  • Anordna läger samt anlagstest
  • Jobba för att bibehålla vallhundsegenskaperna i rasen

Allt arbete inom kommittéerna ska ske i samarbete med styrelsen. Inom samtliga kommitteer/sektorer ska man årligen lämna in en verksamhetsberättelse samt en verksamhetsplan för nästkommande år. Denna ska lämnas in vid årsslutet, dock senast 15 januari.