REGLER FÖR TOPPARNA >>

Rätt att delta i Topparna har medlemmar i Svenska Beauceronklubben, med svenskregistrerade beauceroner. Resultaten gäller både svenska och utländska resultat.

Regler gällande från och med 2014-01-01
 • Redovisning av tävlingsresultatet ska helst ske inom 30 dagar efter tävling (dock ej krav, men underlättar för den som sammanställer).
 • För en ny topp ska skapas måste detta ansökas om av en medlem.
 • Det är alltid de 5 högsta resultaten som räknas, oavsett vad som tidigare skickats in.
 • Aktuell mailadress att skicka in resultaten till står på sidan för Topparna.

Observera att det kan ske revideringar av reglerna under pågående år.

För att delta måste medlemmarna själv skicka in sina resultat, vi hämtar inte automatiskt resultat från SKK/SBK.

Resultatet för året presenteras på hemsidan samt i Facebookgruppen för medlemmar och diplom skickas därefter ut.

OBS! Endast officiella resultat räknas!


Lydnadstoppen:

Max 5 resultat får räknas.

Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 160/200=0.8 vilket ger 8 poäng.

Extra poäng ges för de olika nivåerna:

 • Startklass: resultat x 1.0 - maxpoäng 200, 1:a-pris (=uppflyttning) 160-200 poäng
 • Klass 1: resultat x 1.1 - maxpoäng 320, 1:a-pris (=uppflyttning) 256-320 poäng
 • Klass 2: resultat x 1.2 - maxpoäng 320, 1:a-pris (=uppflyttning) 256-320 poäng
 • Klass 3: resultat x 1.3 - maxpoäng 320, 1:a-pris (=uppflyttning) 256-320 poäng

Uppflyttning till nästa klass (en gång per klass i Startklass, klass 1 resp klass 2) ger 5 extra poäng.

Varje 1:a-pris i klass 3 ger 5 extra poäng.

Svenskt Lydnadschampionat (SE LCH) ger 20 poäng det år som det erövras.

LD (lydnadsdiplom) ger 3 poäng det år som det erövras.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar.


Bruksstoppen (spår, sök, rapport, skydd, patrull)

Max 5 resultat får räknas.

Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 160/200=0.8 vilket ger 8 poäng.

Extra poäng ges för de olika nivåerna:

 • Appellklass: resultat x 1.0 - maxpoäng 250, uppflyttning 175 (varav 63 p i specialen)
 • Lägre klass: resultat x 1.1 - maxpoäng 600, uppflyttning 420 (varav 245 i specialen och 125 i lydnaden)
 • Högre klass: resultat x 1.2 - maxpoäng skydd 700, patrull 640, övriga 600, uppflyttning skydd 490 (322 special/144 lydnad), patrull 512, övriga 480 (288/144)
 • Elitklass: resultat x 1.3 - maxpoäng skydd 800, patrull 720, övriga 650, certpoäng skydd 640 (277,5 huvudmoment/189 lydnad), patrull 576, övriga 520 (240/189)

Uppflyttning till nästa klass (en gång per klass i appell, lägre resp högre) ger 5 extra poäng.

Varje certpoäng i elitklass ger 2 extra poäng.

Varje cert i elitklass ger 5 extra poäng.

Svenskt Brukschampionat (SE BCH) 20 poäng det år som det erövras.

Övriga championat (SSpCh, SRpCH, SSöCh,SSkCh) ger 15 poäng det år som det erövras.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar på SM.IGP/BSL/IFH-toppen

Max 5 resultat får räknas.

Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 224/300=0,746 vilket ger 7.46 poäng.

Gk BH-prov ger 8 p

Extra poäng ges för de olika nivåerna:

 • IGP1: resultat x 1.1 - maxpoäng 300, uppflyttning 210, varav minst 70 poäng i vardera del (A, B, C)
 • IGP2: resultat x 1.2 - maxpoäng 300, uppflyttning 210, varav minst 70 poäng i vardera del (A, B, C)
 • IGP3: resultat x 1.3 - maxpoäng 300, certifikat 270 (minst 90 poäng i vardera del) samt till annan än vinnande hund som fått minst 286 poäng eller ej understiger segrarens poäng med mer än 5 poäng (förutsatt att den uppnått minst 270 p fördelat på minst 90 poäng i vardera del).

 • IFH-V: resultat x 1.0 - maxpoäng 100, uppflyttning 70
 • IFH-1: resultat x 1.1 - maxpoäng 100, uppflyttning 70
 • IFH-2: resultat x 1.2 - maxpoäng 100

 • BSL1: resultat x 1.1 - maxpoäng 200, uppflyttning 140, varav minst 70 poäng i vardera del (A, B)
 • BSL2: resultat x 1.2 - maxpoäng 200, uppflyttning 140, varav minst 70 poäng i vardera del (A, B)
 • BSL3: resultat x 1.3 - maxpoäng 200, inget certifikat utdelas

Extra poäng för titlar/uppflyttning med lägsta betyg B (70 poäng i vardera del):
IGP1 - 2 p
IGP2 - 4 p
IGP3 - 6 p
IFH-1 - 2 p
IFH-2 - 4 p
BSL1 - 2 p
BSL2 - 4 p
BSL3 - 6 p

IGP: om 2 hundar har lika maxpoäng är det högsta poäng i avdelning C (skyddsdelen) som gäller.
BSL: om 2 hundar har lika maxpoäng är det högsta poäng i avdelning A (spåret) som gäller.

Vid ett resultat av minst 240 p i IGP3 ges 2 extra poäng om ej certifikat har fåtts, motsvarar certpoäng i brukstoppen.

Vid ett resultat av min 160 poäng i BSL3 ges 2 extra poäng.

Varje cert i klass IGP3 ger 5 extra poäng.

Svenskt IGP-championat SE B(IGP)Ch ger 20 poäng det år som det erövras.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar på SM.Rallylydnadstoppen

Max 5 resultat får räknas.

Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 77/100=0,77 vilket ger 7.7 poäng.

Extra poäng ges för de olika nivåerna:

 • Nybörjarklass: resultat x 1.0 - maxpoäng 100, kvalificerande 70
 • Fortsättningsklass: resultat x 1.1 - maxpoäng 100, kvalificerande 75
 • Avanceradklass: resultat x 1.2 - maxpoäng 100, kvalificerande 80
 • Mästarklass: resultat x 1.3 - - maxpoäng 100, certifikat 90

Extra poäng för titel/uppflyttning med 5 p (max 1 gång per klass i nybörjar, fortsättning och avancerad).

Varje cert i mästarklass ger 5 extra poäng.

Svenskt Rallylydnadschampionat (SE RallyCh) ger 20 poäng det år som det erövras.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar på SM.


Utställningstoppen

Max 5 resultat (inkl. utländska) räknas.

 • Good = 2 poäng
 • Very Good = 3 poäng
 • Excellent = 4 poäng
 • HP = 3 poäng
 • CK = 3 poäng
 • CACIB = 3p
 • CERT = 5p

Cert (utan provmerit) = 3 poäng

UCH med arbetsmerit = 20 poäng (endast året det erövras). Gäller tex SE UCH, FI UCH.

UCH utan krav på arbetsmerit = 10 poäng (endast året det erövras).

Poängen räknas ihop, hund som ex får resultaten Excellent CK CERT CACIB får alltså 4+3+5+3 = 15pViltspårstoppen

Viltspårsprov Ordinarie/rörligt

Max 5 resultat får räknas.

Gk anlagsprov = 8 p

 • 1a-pris med HP = 12 p
 • 1a-pris = 10 p
 • 2a-pris = 6 p
 • 3e-pris = 4 p

Championat ger 15 poäng det år det erövras.


Noseworktoppen

Max 5 resultat får räknas.

Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 75/100=0.75 vilket ger 7,5 poäng.

Max 3 fel ger inget avdrag, men fler än 3 fel ger 1 p avdrag per fel (för fel utöver de 3).

Godkänt doftprov ger 8 poäng.

 • Extra poäng ges för de olika nivåerna:
  • NW 1: resultat x 1.0 - maxpoäng TEM/TSM 100 poäng
  • NW 2: resultat x 1.1 - maxpoäng TEM/TSM 100 poäng
  • NW 3: resultat x 1.2 - maxpoäng TEM/TSM 100 poäng
  • NW elit: resultat x 1.3 - maxpoäng TEM/TSM 100 poäng

  Extra poäng för titel (NW1, NW2, NW3) - 5 p per titel.

  SSE (särskilt samspelt ekipage) ger 2 extra poäng.

  Svenskt noseworkchampionat (SE NWCh) ger 20 poäng det år som det erövras.

  SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar på SM.  Vallningstoppen

  Max 5 resultat får räknas.

  Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 77/100=0,77 vilket ger 7.7 poäng.

  Extra poäng ges för de olika nivåerna:

  • HWT: resultat x 1.0 - maxpoäng 100, kvalificerande 60
  • IHT1: resultat x 1.1 - maxpoäng 100, godkänt 60, kvalificerande 90
  • IHT2: resultat x 1.2 - maxpoäng 100, godkänt 60, kvalificerande 90
  • IHT3: resultat x 1.3 - maxpoäng 100, godkänt 60, kvalificerande 90

  Extra poäng för titel (Godkänt HWT, Godkänt IH1, Godkänt IHT2, Godkänt IHT3) 5 p.

  Varje excellent i IHT3 ger 5 extra poäng.

  Svenskt vallprovschampionat ( SE (vallp)Ch ) ger 20 poäng det år som det erövras.


  Freestyle- och HtM-toppen

  Max 5 resultat får räknas.

  Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 23/30=0,76 vilket ger 7.6 poäng.

  Extra poäng ges för de olika nivåerna:

  • Klass 1: resultat x 1.0 - maxpoäng 30, kvalificerande 22,5 p varav minst 7,5 poäng i vardera av de tre bedömningskategorierna
  • Klass 2: resultat x 1.1 - maxpoäng 30, kvalificerande 22,5 p varav minst 7,5 poäng i vardera av de tre bedömningskategorierna
  • Klass 3: resultat x 1.2 - maxpoäng 30, certifikat 22,5 p varav minst 7,5 poäng i vardera av de tre bedömningskategorierna

  Uppflyttning till nästa klass (en gång per klass i klass 1 och 2) ger 5 extra poäng.

  Extra poäng för titel (FDI, FDII, HtMI, HtMII) 5 p.

  Varje certifikat i klass 3 ger 5 extra poäng.

  Svenskt freestylechampionat (SE FreeCh) samt svenskt heelwork to music-championat (SE HtMCh) ger 20 poäng det år som det erövras.


  Draghundstoppen:

  Max 5 resultat får räknas.

  Endast officiella resultat räknas, dvs ej deltagande i motionsklass eller inoff tävlingar.

  Segrare får 10 p, 2:a 9 p, 3:a 8 p, 4:a 7 p, och så vidare.

  Det måste finnas minst 3 deltagare i klassen för poäng ska få tillgodoräknas

  Alla som fullföljer en tävling oavsett placering/deltagare får 3 poäng.

  Varje Cert ger 5 extra poäng

  SM räknas dubbelt men under samma förutsättningar som riksidrottsförbundet ger medaljstatus åt tävlingen dvs det ska vara minst 3 deltagare i klassen för att räknas som SM status.

  Svenskt championat ger 15 poäng det år som det erövras.