VILTSPÅRSPROV 2018




Anlagsklass

Datum Plats Hund Prov Resultat
2018-08-23- Halland Silogården's Nilma Rörligt prov Gk

Öppen klass

Datum Plats Hund Prov Resultat


TIDIGARE RESULTAT