REGLER FÖR TOPPARNA

 

Rätt att delta i Topparna har medlemmar i Svenska Beauceronklubben, boende i Sverige, med svenskregistrerade beauceroner. Resultaten gäller både svenska och utländska resultat.

Reglerna uppdaterade 2013-01-20

 • Redovisning av tävlingsresultatet ska ske till Inga-Lill senast 30 dagar efter tävling.
 • En ny Topp startas då den har 1 tävlande + ett underlag för poängsberäkning. Resultatet ska skickas in senast 30 dagar efter avslutad tävling. Inga retroaktiva resultat/toppar räknas.
 • För en ny topp ska skapas måste detta ansökas om av en medlem.

Observera att det kan ske revideringar av reglerna under pågående år.

För att delta måste medlemmarna själv skicka in sina resultat, vi hämtar inte automatiskt resultat från SKK.

Resultatet för året presenteras på hemsidan samt i Dubbelsporren nr 1 och diplom utdelas på årsmötet.

OBS! Endast officiella resultat räknas!

Tillbaka till Beaucerontopparna


Lydnadstoppen:

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 160/200=0.8 vilket ger 8 poäng.
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna. Lk1: resultatx1, lk2: resultatx1.1, lkl3: resultatx1.2, elitklass: resultatx1.3
 • Uppflyttning till nästa klass (en gång per klass i lk1, lk2 resp lk3) ger 5 extra poäng
 • Varje 1a pris i elitklass ger 5 extra poäng

Svenskt Lydnadschampionat (SE LCH) ger 30 poäng det år som det erövrades.

Lp ger 5 poäng det år som det erövrades.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar.

Tillbaka till Beaucerontopparna


Bruksstoppen:

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 160/200=0.8 vilket ger 8 poäng.
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna. appellklass: resultatx1, lägreklass: resultatx1.1, högreklass: resultatx1.2, elitklass: resultatx1.3.
 • Uppflyttning till nästa klass (en gång per klass i appell, lägre resp högre) ger 5 extra poäng.
 • Varje certpoäng i elitklass ger 2 extra poäng.
 • Varje cert i elitklass ger 5 extra poäng.

Svenskt Brukschampionat (SE BCH) 30 poäng det år som det erövrades.

Svenskt Spårprovschampionat (SSpCh) 25 poäng det år som det erövrades.

Svenskt Rapportprovschampionat (SRpCh) 25 poäng det år som det erövrades.

Svenskt Sökprovschampionat (SSöCh) ger 25 poäng det år som det erövrades.

Svenskt Skyddsprovschampionat (SSkCh) ger 25 poäng det år som det erövrades.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar.

Tillbaka till Beaucerontopparna


Patrullhundstoppen:

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 160/200=0.8 vilket ger 8 poäng.
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna. appellklass: resultatx1, lägreklass: resultatx1.1, högreklass: resultatx1.2, elitklass: resultatx1.3
 • Uppflyttning till nästa klass (en gång per klass i lägre resp högre) ger 5 extra poäng.
 • Varje certpoäng i elitklass ger 2 extra poäng.
 • Varje cert i elitklass ger 5 extra poäng.

Tjänstehundscert för försvarsmaktshundar 20 poäng det år som det erövrades. (Tjänstehundscert för försvarsmaktshundar finns då bara här när resultat inkommer och utgår då helt från Årets Allround-beauceron).

Svenskt Bruksprovschampionat för patrullhund ger 30 poäng det år som det erövrades.

Svenskt Patrullhundsprovschampionat ger 25 poäng det år som det erövrades.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar.

Tillbaka till Beaucerontopparna


Rallylydnadstoppen:

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 77/100=0,77 vilket ger 7.7 poäng.
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna. Nybörjarklass: resultatx1, Fortsättningsklass: resultatx1.1, Avanceradklass: resultatx1.2, Mästarklass: resultatx1.3
 • Extra poäng för titlel (uppflyttning) med 5p.

Svensk Mästare ger 30 poäng det år som det erövrades.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar.

Tillbaka till Beaucerontopparna


IPOtoppen:

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Uträkning av poäng görs genom att poängresultatet för en tävling delas med maxpoängen för respektive klass, t.ex. 224/300=0,746 vilket ger 7.46 poäng.
 • Extra poäng ges för de olika nivåerna. IPO1: resultatx1.1, IPO2: resultatx1.2, IPO3: resultatx1.3
 • Extra poäng för titlar med lägsta betyg B. IPO1 2p, IPO2 4p, IPO3 6p
 • Uppflyttning till nästa klass (en gång per klass i appell, lägre resp högre) ger 5 extra poäng
 • Om 2 hundar har lika maxpoäng är det högsta poäng i avdelning C (skyddet) som gäller.
 • Om 2 hundar har samma maxpoäng +sam ma poäng i avdelning C (skydd), är det högsta poäng i avdelning A (spår) som gäller.
 • Vid ett resultat av min 240p i IPO3 ges 2 extra poäng (ej om cert fås), motsvarar cp i brukstoppen.
 • Varje cert i klass IPO3 ger 5 extra poäng.

Svenskt IPOchampionat ger 30 poäng det år som det erövrades.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar.

Tillbaka till Beaucerontopparna


Canicross /drag-toppen:

 • Max 5 resultat får räknas.
 • Endast officiella resultat räknas, dvs ej deltagande i motionsklass eller inoff tävlingar.
 • Segrare får 10 p, 2:a 9 p, 3:a 8 p, 4:a 7 p, och så vidare.
 • Vid endast 2 deltagare på en tävling får segrare 9 p och 2:an 8p. Detta för att konkurrensen är så låg.
 • Alla som fullföljer en tävling oavsett placering får 3 poäng.
 • SM räknas dubbelt men under samma förutsättningar som riksidrottsförbundet ger medaljstatus åt tävlingen dvs det ska vara minst 3 deltagare i klassen för att räknas som SM status.

Svenskt championat ger 30 poäng det år som det erövrades.

SM-deltagande ger 20 extra poäng det året ekipaget tävlar.

Tillbaka till Beaucerontopparna


Utställningstoppen:

 • Max 5 resultat (inkl. utländska) räknas.
 • Kvalitet Good = 3 poäng
 • Kvalitet Very Good = 4 poäng
 • Kvalitet Excellent = 5 poäng
 • HP = 6 poäng
 • CK = 7 poäng
 • CACIB = 8 poäng
 • Cert (utan provmerit) = 8 poäng
 • Cert = 9 poäng
 • UCH = 30 poäng

En hund som får ett utställningschampionat behåller sina poäng det år som det erövrades.

Erövras fler championat samma år läggs 5 poäng till för varje extra UCH hunden får.

Tillbaka till Beaucerontopparna


Vallningstoppen

Denna topp startar inom kort.

Tillbaka till Beaucerontopparna


Årets Allround-beauceron:

Tilldelas den hund:

 • Som har poäng från minst två av topparna ovan. Lämnas det in resultat från mer än en gren (t ex spår och sök) till årets brukstopp så får denne delta i Årets Allround-beauceron.
 • Som har högst poäng sammanlagt från topparna samt med tilläggspoäng från nedanstående lista.

Från utställningstoppen tas endast det bästa resultaten med från respektive utställningsdag, t ex får man på sin hund följande: 1a, Ck och Cert, så räknas bara Certet in i Årets Allround-beauceron.

Inga championatspoäng räknas med i Årets Allround-beauceron.

Extrapoäng i lydnadstoppen (uppflyttning, Lp, 1a pris i elitklass) räknas inte med i Årets Allround-beauceron.

Extrapoäng i brukstoppen (uppflyttning, cp, cert) räknas inte med i Årets Allround-beauceron.

Extrapoäng i patrullhundstoppen (uppflyttning, cp, cert) räknas inte med i Årets Allround-beauceron.

Extrapoäng i Rallylydnads-toppen (uppflyttning och titlar) räknas inte med i Årets Allround-beauceron.

Extrapoäng i IPO-toppen (uppflyttning, cert, .240p. och titlar) räknas inte med i Årets Allround-beauceron.

Extrapoäng för SM räknas inte med i Årets Allround-beauceron.

Poäng det år som det erövrades (se även patrullhundtoppen):

 • Tjänstehundscert = 20p (ingår ej i allroundoppen)
 • Korad = 20p

Poäng som följer med hunden årligen:

 • HD rtg (oavsett resultat) = 7p
 • AD rtg (oavsett resultat) = 7
 • MH = 10p
 • Korning mentaldel (oavsett resultat) = 10p
 • Korning exteriördel (oavsett resultat) = 5p
 • BH-prov = 8p

Tillbaka till Beaucerontopparna


Övriga grenar (agility, freestyle etc.)

Om resultat inkommer skapas en ny topplista för dessa grenar.

Tillbaka till Beaucerontopparna

 

Månadens bild december

Månadens bild december

Uppdaterat:

RASREGISTRET
uppdaterat 2013-12-12

2013-12-05
Nya regler för Topparna från 2014.
Kom gärna in med åsikter
innan nästa styrelsemöte då reglerna
kommer att träda i kraft
från och med 1 januari 2014

2013-12-01
Nya Utställningsresultat

2013-11-14
Topparna uppdaterade
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya Bruksresultat!
Nytt BSL resultat!

2013-11-06
Ny information gällande
Dubbelsporren

2013-11-05
Nya bilder på
Indigo Flash Cendré de la Noé d'Orient

2013-11-01
Rallylydnadssidan uppdaterad

2013-10-30
Nya Draghundsbilder

2013-10-22
Ny sida Utmärkelser

2013-10-13
Nya Utställningsresultat!
Utställningssidan uppdaterad

2013-10-09
Topparna uppdaterade

2013-10-07
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya Bruksresultat!
Nya Draghundsresultat!
Nya IPO/BHP resultat!

2013-09-30
Bilder från Västra
regionens träningsdag!

2013-09-18
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya bilder Aliczia Le Coeur Pur!

2013-09-16
Klubben söker någon som vill gå
"utbildning av utställningsarrangörer"
Läs mer info på första sidan!
Topparna uppdaterade
Nytt under Regioner - läger i Västra

2013-08-27
Nytt under Regioner!

2013-08-19
Nytt Bruksresultat!
Nya Lydnadsresultat!

2013-08-09
Nya utställningsresultat!

2013-08-06
Nytt under omplacering!
Nytt Bruksresultat!
Nya Lydnadsresultat!

 

 

 

 

Svenska Beauceronklubben 2011. Webdesign: Åsa Alfred