NÄSTA STYRELSEMÖTE
Kommande styrelsemöte äger rum
23 mars. Om det är något som någon vill ta upp med styrelsen så maila gärna till info@beauceronklubben.com
så läggs ärendet till som en punkt på mötet.

DUBBELSPORREN
Under 2023 utkommer klubbtidningen Dubbelsporren
endast digitalt. Skicka gärna in material! Läs mer på sidan Dubbelsporren!

VÄLKOMMEN HIT!

Här hittar du bland annat information om rasen, ett uppfödarregister, ett innehållsrikt register över alla svenskregistrerade beauceroner, fotogalleri, information om klubbens möten, läger etc.


INFORMATIONDIGITALT ÅRSMÖTE SÖNDAG 26 MARS KL 13.00

Välkomna till digitalt årsmöte med efterföljande medlemsmöte.


Diskussionspunkter till medlemsmötet, som hålls i direkt anslutning efter årsmötet, är öppet. Några tankar styrelsen gärna tar del av är:

- Vad önskar du av klubben?
- Vilka aktiviteter vill du ha?


Styrelsen hoppas att många vill och har möjlighet att delta då vi även detta år håller mötena i digital form. Mötena kommer att hållas via Microsoft Teams (som är enkelt att ladda ner).


Maila till info@beauceronklubben.com senast 22 mars om du vill delta.


sidan för årsmötetet finns nu årsmöteshandlingarna upplagda.Hälsningar,
Styrelsen

NY RUTIN FÖR ATT BLI MEDLEM!

SBK har tagit fram ny rutin för medlemskap.

För att bli medlem i Svenska Beauceronklubben klickar du på den här länken:

Svenska brukshundklubbens medlemssida.

Ny medlem klickar därefter på knappen ”Bli medlem”

Är du redan medlem i en klubb inom Svenska Brukshundklubben loggar du först in och går därefter till "Medlemskap - Bli medlem" i vänstermenyn.
KÖP GAMLA NUMMER AV DUBBELSPORREN!!

Klicka på bilden för att få större version!