DUBBELSPORRENDubbelsporren är Svenska Beauceronklubbens medlemstidning sedan 1993 då klubben bildades. Målet är att tidningen ska ges ut 4 gånger per år.

Ansvarig utgivare: Lars Fastling
Redaktör: Mona Ekelöf
Grafisk form: Mona Ekelöf, Fantasiskafferiet

SÅ HÄR LEVERERAR DU MATERIAL TILL DSLeverans:
Maila till mona@fantasiskafferiet.se

OBS! Inga deadlines under 2023, utan skicka in ditt material när som helst under året så kommer det med i det nummer som är närmast för produktion.


Texter
Innehållet står som regel för respektive skribents räkning och behöver inte ge uttryck för uppfattningar som delas av Svenska Beauceronklubbens styrelse eller kommittéer
- Alla texter skickas via mail, helst Word-filer.
- Redaktionen förbehåller sig rätten att vid behov redigera insänt material.
Artiklar levereras helst som Word-filer utan formattering (dvs ni behöver inte lägga in fetstil, kursiv osv för det följer ändå inte med).
Skriv gärna bildtexter längst ner i dokumentet och numrera dessa så jag vet vilka av de bifogade fotografierna som bildtexterna hör ihop med. Ange fullständiga namn på de hundar som syns på fotona.
Skriv ditt eget (författarens) hela namn under artikeln. Om du inte vill figurera i tidningen med för- och efternamn, ange ändå ditt namn för redaktionen men även en signatur

Fotografier och Illustrationer
  • Alla bilder måste vara högupplösta! Detta är viktigt för garantera en god kvalitet på såväl fotografierna som Dubbelsporren i helhet.
  • Alla bilder skickas via mail och ska helst vara i jpg-format (ej komprimerat), tif eller psd.
  • Bra foton på beauceroner sökes till tidningens omslag! Dessa bilder ska vara skarpa och högupplösta, helst stående och med "rena" motiv. En omslagsbild är 2500 x 3500 pixlar.
  • Maila till mona@fantasiskafferiet.se


Adressändring görs till SBK eller direkt till klubben: info@beauceronklubben.com