STYRELSEN 2024Ordförande:
Ida Fernberg
Högbergstjärnsvägen 11
827 52 Järvsö
Tel: 073-570 62 20
agriperskennel@gmail.com

Kassör:
Jari Harju
Kullavägen 12
194 34 Upplands Väsby
 
 

Ledamot:
Christina Jensen
Bolleröd 126
241 62 Löberöd


Suppleant:
Inger Söderqvist
Sjöhult 27
562 41 Tarberg
Tel: 070-815 58 83
ingerohlsson55@hotmail.com

Valberedning:
Sammankallande:
Maja Blom
Erland Oséens väg 9
362 93 Tingsryd
maja@asatronskennel.se

Valphänvisare:
Inger Söderqvist
Sjöhult 27
562 41 Taberg
Tel: 0393-140 59
Mobil: 0708-15 58 83
ingerohlsson55@hotmail.com

Redaktör Dubbelsporren:
Mona Ekelöf
mona@fantasiskafferiet.se

Ansvarig utgivare Dubbelsporren:
Lars Fastling
Grankulla gård
179 97   Färentuna
Tel: 08-560 200 10

Vice ordförande:
Camilla Sandin
Fårskärsvägen 19
814 93 Skutskär
Tel: 079-079 39 04
camilla.sandin@alvkarleby.se

Sekreterare:
Åsa Alfred
Roteholmsvägen 153
297 95 Degeberga
beauceronx4@gmail.com

Suppleant:
Ulla Ohlsson
Vågmästarevägen 2
232 52 Åkarp
 
 

Revisor:
Lars Fastling
Grankulla gård
179 97  Färentuna
Tel: 070-820 31 50
lars@malaro-juristen.se

Revisor:
Ankie Hermansson
Skottvång Fäboda Gård
647 92 Mariefred
Tel: 0708-95 04 16
ankie@goosewood.com

Revisorsuppleant:
VAKANT
 
 
 
 

Revisorsuppleant:
Rickard Söderqvist
Sjöhult 27
562 41 Taberg
Tel: 073-836 36 35
Rickard19207@gmail.com

Webbansvarig:
Åsa Alfred
Roteholmsvägen 153
297 95 Degeberga
Tel: 0733-989075
webmaster@beauceronklubben.com