AKTIVA REGIONERVi har startat upp aktiva regioner i klubben!


Syftet med regionerna är att få en sammanhållning inom rasen och anordna aktiviteter för medlemmarna i området. Har Du själv idéer om aktiviter eller vill komma i kontakt med någon nära dig, vänd dig till regionens representanter eller till styrelsen.
En aktivitet kan vara allt från en gemensam promenad till ett träningsläger.

Klubben hjälper gärna till att sprida information om aktiviteter, t.ex. via vår Facebooksida, mejla till info@beauceronklubben.com.