UTMÄRKELSERDet finns utmärkelser som man kan ansöka om från klubben.
För att ansöka om en utmärkelse måste du vara medlem.
Man kan enbart ansöka en gång för varje merit! Ansökan kan endast göras för meriter erhållna innevarande år. Diplom samt fat delas ut på årsmötet året därpå!
Ansök genom att maila info@beauceronklubben.com


För följande meriter kan du ansöka om diplom från klubben:

 • IPO - Om din hund bestått IPO1- eller IPO2-prov
 • Bruks - Om din hund blivit Gk eller tagit certpoäng i elitklass bruks (1 gång)
 • SE RallyCH - Om din hund blivit rallylydnadschampion
 • UCH - Om din hund blivit utställningschampion
 • KORAD - Om din hund erhållit titeln KORAD
 • SE VCH - Om din hund blivit viltspårschampion

För följande arbetsprovsmeriter kan du ansöka om diplom och fat från klubben:

 • GK VALLH PR - för hund som erhållit titeln Godkänt Vallhundsprov
 • IPO3 - Om din hund bestått IPO3 prov
 • SE BCH - Om din hund blivit brukschampion
 • SE LCH - Om din hund blivit lydnadschampion
 • TJH - Om din hund blivit godkänd tjänstehund, officiellt
  (Försvarsmakten, räddning, väktare, polis)

Utmärkelser för uppfödare

För uppfödare med bra uppföljning av sina avkommor kan man ansöka om diplom.

 • Uppfödaruppföljning - För kull där samtliga har blivit MH-beskrivna och där alla i kullen har blivit röntgade på både höfter och armbågar. En rekommendation är att MH görs före 18 månaders ålder. (Dispens kan ansökas om för individ exporterad till land utanför Norden, samt för individ avliden innan 18 mån ålder).