MH/KORNINGBeauceronklubben kan anordna mentalbeskrivning, mentaltest och exteriörbeskrivning, dock behövs ett tillräckligt antal hundar för att det ska vara möjligt, så om du är intresserad av att göra något av ovanstående, hör av dig med en intresseanmälan till Mentalkommitten, Inger Söderqvist.

Exteriörbeskrivning och MH/MT i klubbens regi:
Minst 3 veckor innan vill SBK ha in anmälan via/från Svenska Beauceronklubben, om MH/MT och helst också 3 veckor för exteriörbeskrivning, för att kunna få in det i SBK-tävling. Anmälan måste alltså komma klubben tillhanda i god tid, först som sedan sänder vidare till SBK – och ingen annan väg.