VALLNINGDet finns numera en hel del
beauceroner som vallar
 

Från Svenska Kroppsvallarklubben:

VALLANLAGSTEST (NHAT)
Vallanlagstest syftar till att bedöma om hunden har medfödda vallanlag eller inte. Inga förkunskaper eller träning krävs men det är ingen nackdel att hunden har fått prova på vallning innan anlagstestet. Hunden skall vara minst 12 månader för att göra ett anlagstest.

Hur gör jag om jag vill vallanlagstesta min hund?

Privatpersoner och uppfödare kan anmäla direkt till SvKV utlysta anlagstest. Dessa test är öppna för alla raser enligt gällande raslista. Om inget test finns utlyst skall man vända sig till sin rasklubb som är den som anmäler intresse till SvKV.

Viktigt att veta vid anlagstest: Ha med registreringsbevis samt aktuella vaccinationsintyg. Hundens ID-chip kommer att avläsas i samband med att hunden startar testet.

FCIs regelverk på engelska (inklusive animerade filmer)

KOMMANDE AKTIVITETER:Just nu inga planerade aktiviteter.


TIDIGARE AKTIVITETER:PROVA PÅ 5-6 AUGUSTI 2022


I augusti 2022 arrangerades en prova på-helg i vallning där deltagarna fick lära sig vallteori, demonstration hur det går till att valla samt information om FCI-regelverket "Traditional style".-----------------------


PROVA PÅ-DAG 3 JULI SAMT NHAT VALLANLAGSTEST 4 JULI 2021

2021 hölls en prova på-dag samt ett vallanlagstest hos Ankie Hermansson.-----------------------


FÖRSTA OFFICIELLA HWT 5-6 oktober 2019

Den 5 och 6 oktober 2019 anordnade Svenska Kroppsvallarklubben det första officiella vallarbetsprovet på Fäboda gård (Mariefred).

Det fanns även möjlighet att göra vallanlagsprov samma helg, samt gå "banvandring" med domaren. Du kan läsa mer här: information om HWT-helgen.

Inbjudan till HWT: FCI-HWT - traditional style, 5-6 oktober.

-----------------------


kroppsvallarna.se.