KORTFATTAD AVELSINFORMATIONInformation för dig som planerar skaffa valp, bli fodervärd eller starta egen uppfödning!
Observera att sidan ursprungligen skrevs 2012-11-05, tänk på att regler kan ändras och förnyas.

Hundavel skall bedrivas på ett sådant sätt att det befrämjar avkommans hälsa och välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel skall vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi.

Om en tik får två valpkullar inom 12 månader skall tiken sedan ges minst 12 månaders vila före nästa valpning. Tik över sju år skall vila minst 12 månader mellan sina kullar.

Hund ska registreras i det land där uppfödaren normalt har sin hemvist.

Medlem i SKK får aldrig anlita bulvan eller själv agera som sådan genom att registrera valpar i annans eller eget namn/kennelnamn då den egentliga uppfödaren är annan person samt att inte anlita återförsäljare eller själv agera som sådan vid försäljning eller köp av hund

För att få registrera en valpkull måste man vara medlem i Svenska Kennelklubben, antingen genom en läns- eller specialklubb, eller genom en associerad rasklubb. Som medlem i SKK får du inte sälja dina valpar oregistrerade.

Uppfödare i SKK skyldighet att alltid skriva avtal när du överlåter en hund mot ersättning, oavsett om den ersättningen består av pengar eller av avelsrätt.

Lagar och föreskrifter
All avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Alla hundägare ska även känna till Jordbruksverkets föreskrifter om skötsel och tillsyn av hundar.

Enligt statens Jordbruksverkets regler får en dräktig tik får inte transporteras de två närmaste veckorna före beräknad valpning. Tiken får inte transporteras tidigare än 1 vecka efter valpningen. Med undantag om tiken kräver akut veterinärvård.

Länkar:
- Djurskyddslagen
- Djurskyddsförordningen

Registreringskostnader
Hel valpkull under 5 månader efter meriterade föräldrar, båda föräldrarna (ägarregistrering ingår i avgiften) 615 kr per valp + ev avgift för postförskott
Hel valpkull efter omeriterade föräldrar (ägarregistrering ingår i avgiften) 790 kr per valp + ev avgift för postförskott
Hel valpkull över 5 månader 790 kr/valp + ev avgift för postförskott

Läs mer om SKKs avgifter här

Leverans av valp
- Valpar ska levereras till sina nya ägare med alla erforderliga papper:
- Köpeavtal
- Registreringshandlingar
- Veterinärbesiktningsintyg som inte får vara äldre än 7 dagar. (Ett intyg som är äldre än en vecka när hunden levereras kan medföra att en doldafelförsäkring inte gäller och att hundens individuella försäkring inte heller täcker veterinärkostnaderna)
- Valpen får heller inte levereras innan 8 veckor ålder och den ska vara ID-märkt vid leverans, antingen i form av tatuering eller microchip.

Dolda och synliga fel
Enligt konsumentköplagen är alla fel som uppträder inom sex månader efter leverans att betrakta som dolda fel, det vill säga de är ett uppfödaransvar, såvida inte uppfödaren kan bevisa annat. (Det är säljaren som ska bevisa att felet inte förelåg vid leveransen). Efter sex månader är det köparens sak att bevisa att felet förelåg vid köpet.
En köpare som vill ha rätt till kompensation för ett fel, oavsett om det är dolt eller inte, är skyldig att reklamera felet till uppfödaren. Detta ska göras inom två månader från det att felet upptäckts.
Ett fel som upptäcks senare än tre år från det att hunden levererades kan inte reklameras.Uppfödarens ansvar begränsas således till de tre första åren.
Ett påpekande på valpens veterinärbesiktningsintyg kan aldrig anses som ett dolt fel utan är ett synligt fel som inte täcks av någon försäkring.

Rasspecifika regler beauceron.
Uppfödare bör vara väl insatt i Svenska Beauceronklubbens RAS-dokument, där det exempelvis rekomendaras att varje avelsdjur inte har mer än två kullar. OBS att nytt RAS-dokument är på gång att produceras.

För få registrera valpar måste föräldradjuren ha en officiell höftledsröntgen. Om någon av föräldradjuren är HD-belastade sätts avkomman med ett avelsförbud som inte går att hävas. Detta gäller även importer efter HD-belastade föräldradjur.

För registrering av valpar krävs att föräldradjur boende i Sverige har känd mentalstatus (genomfört svenskt MH). Mentalbeskrivningen (MH) måste vara genomfört före hundarna paras. Det är ej tillåtet att genomföra MH någon gång efter tiken blivit parad oavsett resultat, fram till 75 dagar efter valparna föds.

För tik boende i Sverige gäller dessa regler för registrering av avkommor oavsett om valparna föds i annat land.

Läs mer om valpregistrering på SKKs sida.


FODERVÄRD


Fodervärdsavtal
Fodervärdsavtalet inebär att uppfödaren överlåter valp/hund utan erhålla kontant ersättning.
Giltilighetstid för fodervärdsavtal för tik är tills dess tiken lämnat högst två kullar om minst en valp som uppnår 5 veckors ålder per kull. Fodervärdsavtal får inte tecknas för tik över 5 års ålder.
Giltlighetstiden för fodervärdsavtal för hanhund är max tills dess hunden fyllt 7år.
För hanhund gäller det antal kullar som uppfödaren samt fodervärden kommer överens om men dock max 6st kullar (om minst en valp som uppnår 5 veckors ålder.)

Köpeavtal med bibehållen avelsrätt
Köpeavtal som innebär att valpen/hunden säljs till halva ordinarie pris.
För tik gäller att uppfödaren har rätt till en valpkull (om minst en valp som uppnår 5 veckors ålder).
För hane rätten till tre valpkullar (om minst en valp som uppnår 5 veckors ålder per kull).

Äganderätten samt övriga rättigheter övergår, utan ersättning, till fodervärden så snart villkoren är uppfyllda.
Uppfödare får ej hålla mer än max 10 hundar hos fodervärd, eller liknande avtal med förbehåll att använda hunden i avel.

För mer information gällande avel och uppfödning, besök SKK hemsida