L-TESTObs att resultat från L-test måste rapporteras in då vi inte kan hämta de resultaten någonstans. För de som vill går det bra att skicka in hela protokollet för att få det publicerat på hemsidan.

Datum Plats Hund Del 1 Del 2 Totalt Resultat Övrigt


TIDIGARE ÅR >>