VILL DU OCKSÅ SYNAS I UPPFÖDARREGISTRET?Är du uppfödare och vill vara med i uppfödarregistret här på hemsidan så kostar det 300 kr per år. Du betalar in pengarna på klubbens postgiro (91 93 94-7) och anger att det gäller betalning för uppfödarregister på hemsidan, sen skickar du de uppgifter du vill ha in på sidan (se mailadress nedan) och så fort webmastern fått bekräftelse på betalningen från kassören så läggs dina uppgifter in.


Uppgifterna skickar du till info@beauceronklubben.com