ÅRSMÖTET 2020OBS!

Som alla nog vet vid det här laget har SKK begränsat all klubbverksamhet, förutom verksamhet med max 10 person där man inte får ha rest från annan del av landet.

www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

Detta gör att årsmötet måste flyttas fram ytterligare i tiden - SKKs begränsningar gäller just nu fram till 31 maj - vad som händer efter det vet vi i dagsläget inte. Alla klubbar har fått dispens att hålla sitt årsmöte senast 30 september, så just nu är det september vi siktar på.

Mer information kommer naturligtvis så snart vi får veta något mer från SKK.
Här nedanför hittar du årsmöteshandlingarna: