VAD ÄR SVENSKA BEAUCERONKLUBBEN?Svenska Beauceronklubben bildades 1993 med syftet att skapa en rasklubb som skulle verka för vår ras. Sedan dess har klubben växt i antalet medlemmar och aktiviteter.

  • Medlemmarna är klubben!
För att en rasklubb ska fungera behövs det medlemmar som på ett eller annat sätt är aktiva.

  • Vad kan klubben göra för dig som medlem?

  • Vad kan du göra för klubben?
Som medlem i klubben kan du ta del i alla aktiviteter som klubben ordnar, få klubbens tidning Dubbelsporren m.m. Du får en härlig gemenskap med många andra beauceronägare.

Klubben har egentligen inga begränsningar. Klubben blir vad vi medlemmar gör den till!

KLUBBEN ANORDNAR bl.a.
  • Utställning, vartannat år
  • Medlemsmöten
  • Träningsläger och aktiviter
  • Klubbmästerskap
  • Om intresse finns anordnas MH, MT och Exteriörbeskrivning
Vill du bli medlem? Läs mer här!