MEDLEMÅrsavgift 2017:


  • Helbetalande (inte medlem i SBK genom t.ex. lokalklubb el dyl.) - 590 kronor
  • Delbetalande (medlem i SBK) - 210 kronor
  • Familjemedlem - 110 kronor
  • Utländskt medlemskap i Beauceronklubben - 760 kronor
Du som inte tidigare varit medlem i Svenska Beauceronklubben erbjuds ett års gratis medlemskap i klubben (värde 210 kronor). Det gäller inte familjemedlem eller utländskt medlemskap.
Om du inte är medlem i SBK måste du dock betala SBKs förbundsavgift som faktureras separat (för 2017 uppgår den avgiften till 380 kr).


Du som tidigare varit medlem och vill bli medlem igen eller du som vill ha familjemedlemskap betalar in årsavgiften till klubbens plusgiro som är 91 93 94-7. Utländska medlemmar betalar på: IBAN SE49 9500 0099 6042 0919 3947 BIC NDEASESS

Maila följande uppgifter till info@beauceronklubben.com :
- Namn
- Adress
- Personnummer
- Telefonnummer
- E-post
- SBK medlemsnummer (för delbetalande)

Som medlem får du vår klubbtidning Dubbelsporren som utkommer 4 gånger per år. I Dubbelsporren kan du läsa om tävlingsresultat, rasinformation, artiklar insända av medlemmar samt mycket annat smått och gott om beauceronen.

Förutom ordinarie medlem kan man vara ”Prenumerant”. Det innebär att man endast betalar avgiften till Beauceronklubben men man behöver inte vara medlem i SBK och betala förbundsavgiften. Prenumeranter får tidningen Dubbelsporren och de får även skriva artiklar till tidningen. Prenumeranter får också delta på aktiviteter som Beauceronklubben arrangerar. Prenumeranter som deltar i Beauceronklubbens aktiviteter är inte försäkrade via SBK, vid uppkommen skada får prenumeranten själv stå för eventuella kostnader. Observera att prenumeranter inte är medlemmar, dessa har således ingen rösträtt på av klubben arrangerade möten.
Om du vill bli prenumerant, skicka e-post med personnummer och kontaktuppgifter till info@beauceronklubben.com.

Prenumerera på styrelseprotokoll
Som medlem kan man prenumerera på protokollen från styrelsens möten. Man skickar då ett mail till info@beauceronklubben.com och talar om att man vill få protokollen via e-post.

Välkommen till Svenska Beauceronklubben!