DUBBELSPORRENDubbelsporren är Svenska Beauceronklubbens medlemstidning sedan 1993 då klubben bildades. Målet är att tidningen ska ges ut 4 gånger per år.

Ansvarig utgivare: Lars Fastling
Redaktör: Mona Ekelöf
Grafisk form: Mona Ekelöf, Fantasiskafferiet
Tryck: Uffe tryckare AB, Upplands Väsby

Materialdagar samt utskick av dubbelsporren 2019: • Dubbelsporren nr 1/2019 utkommer i mars.
  Lämna material senast vecka 9.
 • Dubbelsporren nr 2/2019 utkommer i juni.
  Lämna material senast vecka 20.
 • Dubbelsporren nr 3/2019 utkommer i september.
  Lämna material senast vecka 33.
 • Dubbelsporren nr 4/2019 utkommer i december.
  Lämna material senast vecka 46.


SÅ HÄR LEVERERAR DU MATERIAL TILL DSLeverans:
Maila till mona@fantasiskafferiet.se

Texter
Innehållet står som regel för respektive skribents räkning och behöver inte ge uttryck för uppfattningar som delas av Svenska Beauceronklubbens styrelse eller kommittéer
- Alla texter skickas via mail, helst Word-filer.
- Redaktionen förbehåller sig rätten att vid behov redigera insänt material.
Artiklar levereras helst som Word-filer utan formattering (dvs ni behöver inte lägga in fetstil, kursiv osv för det följer ändå inte med).
Skriv gärna bildtexter längst ner i dokumentet och numrera dessa så jag vet vilka av de bifogade fotografierna som bildtexterna hör ihop med. Ange fullständiga namn på de hundar som syns på fotona.
Skriv ditt eget (författarens) hela namn under artikeln. Om du inte vill figurera i tidningen med för- och efternamn, ange ändå ditt namn för redaktionen men även en signatur

Fotografier och Illustrationer
 • Alla bilder måste vara högupplösta! Detta är viktigt för garantera en god kvalitet på såväl fotografierna som Dubbelsporren i helhet.
 • Alla bilder skickas via mail och ska helst vara i jpg-format (ej komprimerat), tif eller psd.
 • Bra foton på beauceroner sökes till tidningens omslag! Dessa bilder ska vara skarpa och högupplösta, helst stående och med "rena" motiv. En omslagsbild är 2500 x 3500 pixlar.
 • Maila till mona@fantasiskafferiet.se


ANNONSER
Om ni bokar och betalar för fyra (4) annonser i följd betalar ni endast för tre (3). Rabatten gäller samtliga annonsformat. Företagspriser gäller - förutom för alla företag - även uppfödare som sätter ut kennelns namn i annonsen. Annonsören ansvarar för annonsens innehåll. Denna annonsprislista gäller för utgivningsåret 2017

För mer information om annonspriser samt format klicka här

Adressändring görs till SBK eller direkt till klubben: info@beauceronklubben.com