RESULTATPå denna sidan presenteras samtliga officiella resultat från Beauceroner. Resultaten behöver inte rapporteras in utan hämtas direkt från hunddata eller SBK tävling. Ser ni däremot något som inte stämmer eller om något resultat saknas kan ni maila webmaster@beauceronklubben.com.

OBS! Deltagande i Topparna är baserat på att man själv skickar in resultat då endast medlemmar i Svenska Beauceronklubben, med svenskregistrerade beauceroner, har rätt att delta. Dessa resultat hämtas alltså INTE automatiskt som vid övrig resultatrapportering.

Nedan kan ni läsa lite kort om de olika grenarna/proven och hitta regler:


MH

Resultat hämtade från SKK hunddata samt Avelsdata

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras. Läs mer på Svenska brukshundklubbens hemsidaBPH

BPH - Beteende och personlighetsbeskrivning hund är Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning som är utformad för att passa alla hundar oavsett ras. Läs mer om BPH på Svenska kennelklubbens hemsida

L-TEST

L-test rapporteras in och kontrolleras hos RPS.

RPS L-test = Rikspolis styrelsens lämplighets test, utförs på hund i första hand för att göra en individuell bedömning för en viss tjänsteuppgift. Vid en L-test finns ett visst antal fastställda moment, men dessa måste inte användas på ett speciellt sätt utan besiktningsmannen har frihet att själv påverka testen för att få fram och kunna se de egenskaper som behövs för att kunna göra en korrekt bedömning.
Att en hund har en godkänd L-test innebär inte att hunden är gk polis eller väktarhund, utan enbart att hunden är lämplig att testas som tjänstehund. En prövotid får sedan avgöra hundens tjänsteduglighet.
BRUKSPROV

I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark. Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden.


De olika specialerna är:

  • Spår - i spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa.
  • Sök - i sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.
  • Rapport - i rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.
  • Patrull - i patrull ska hunden kunna spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.
  • Skydd - i skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot (angrepp) mot föraren och hindra en bevakad person att avvika.

Läs mer om bruksprov på Svenska brukshundklubbens hemsida.


IGP (tidigare IPO)

Inom Internationell prövningsordning IGP (IPO) ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.

Provformer i IGP:

  • IGP-prov - den största provformen är som ett bruksprov, men består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IGP-prov är desamma över hela världen. För att starta på ett IGP-prov ska hunden ha blivit godkänd på ett BH/VT (BH-prov) (Behörighetsprov). BH/VT-provet består av en lydnadsdel och en trafikdel.
  • BSL (brukshundprov spår lydnad) - är en provform som använder samma klassindelning och består avsamma spår och lydnad som i IGP (IPO).
  • IFH-1 och IFH-2 (FH 1 och FH 2) - provformer som är rena spårprov i två olika klasser.
  • IGP-FH - en provform med ett spårprov som alltid arrangareras två dagar i rad.

Läs mer om IGP på Svenska brukshundklubbens hemsida.


LYDNAD

Lydnad finns i fyra olika klasser, Startklass, klass 1, klass 2 och klass 3.

För få starta i nästa klass måste hunden uppnått minst ett 1a-pris (160 p av 200 p i Startklass och 256 poäng i klass 1 och 2). Tre stycket 1a-pris i samma klass ger Lydnadsdiplom (titeln LD) för den klass som hunden tävlat i. För Svenskt Lydnadschampionat krävs 3 st 1:a-pris i klass 3 (SE LCh tilldelas endast renrasig hund).

Läs mer om tävlingslydnad på Svenska brukshundklubbens hemsida.

RALLYLYDNAD

I rallylydnad följer man en bana med skyltar och utför olika moment vid skyltarna.
Det finns fyra olika klasser i rallylydnad: Nybörjar-, Fortsättnings-, Avancerad och Mästarklass.
Maxpoäng i samtliga klasser är 100p. För att få ett kvalificerande resultat måste ekipaget uppnått minst:

Nybörjarklass - 70 p
Fortsättningsklass - 75 p
Avancerad klass - 80 p
Mästarklass - 90 p för certifikat

För bli uppflyttade till nästa klass ska hunden ha genomfört 3 tävlingar med kvalificerande resultat eller fått maxpoäng vid en tävling.

Vid tre kvalificerande resultat i samma klass erhåller hunden rallylydnadstitel.

Läs mer om rallylydnad på Svenska brukshundklubbens hemsida.NOSEWORK

I Nosework får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans.

Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning. Istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete.

Sedan 1 januari 2017 är det även en officiell tävlingsgren som också är öppen för alla hundar som har rätt att tävla enligt SKKs regler och har klarat doftprovet.


Läs mer om nosework på Svenska noseworkklubbens hemsida.
UTSTÄLLNING

På en hundutställning visar du upp din hund för en domare som dels bedömer din hund utifrån rasstandarden och dels i konkurrens med andra av rasen. Du kan vinna priser och andra utmärkelser och du får även chansen att träffa andra hundintresserade.


Svenska kennelklubbens sida kan du läsa mer om hur det fungerar på utställning.


Där hittar du också SKKs utställnings- och championatbestämmelser - direktlänk till .pdf-fil, öppnas i nytt fönsterVILTSPÅR

Viltspårets ändamål är att kvalitets bedöma hundens spårförmåga och lämplighet för eftersök av skadat eller dött hjortvilt. Samt att stimulera intresset för att vidareutbilda hunden för praktiska eftersök.


I provet förekommer 2 klasser, anlagsklass och öppen klass.


Provet är öppet för alla raser.


Prissättning:

I anlagsprovet bedöms hund som godkänd eller icke godkänd, hund måste vara godkänd för att tävla i öppen klass. I öppen klass tilldelas hund, första, andra, tredje eller intet (0) pris.


Särskilt god prestation med förstapris kan av domare tilldelas hederspris (HP).


Samtliga jakthundsklubbar inom SKK kan arrangera viltspårprov.


Läs mer här:   Regler för viltspår

FREESTYLE

Freestyle kan beskrivas som kreativ lydnad till musik. Det är en allmän hundsport där alla hundar kan delta och alla klubbar inom Svenska Kennelklubbens organisation kan arrangera kurser och tävlingar.


Välj ut någon av dina favoritlåtar och låt din hund utföra konster och göra tricks till musiken – nu kan man säga att du tränar freestyle!


Freestyle är en hundsport som ger föraren möjlighet att visa fritt utformade lydnadsprogram till musik. Att träna freestyle med din hund både ger och kräver gott samarbete och kontakt mellan er. Grundtanken är att freestyle ska vara roligt både för förare och hund.


I freestyle finns två grenar: freestyle och heelwork to music, HtM. I Freestyleklassen väljer man nästan fritt rörelser medan man i HtM har tio fasta fotpositioner som programmet ska vara uppbyggt kring. Båda grenarna lämnar stort utrymme för din kreativitet när du sätter samman era rörelser och väljer er musik.


Mer info, regler etc hittar du hos Svenska Hundfreestyleklubben.