VILTSPÅRSCHAMPIONSSvenskregistrerade beauceroner som blivit Viltspårschampions.
Presenterade i bokstavsordning

 SE VCH
Asatrons Gandalf
e. Satchmo's Occie
u. Jakira's Orphee


Championat taget 2009-09-02
Förare:

 SE VCH
Asatrons Mist
e. Satchmo's Occie
u. Jakira's Orphee


Championat taget 2011-08-28
Förare: Jeanette Friman

 C.I.B. SE UCH DK UCH KORAD LPI RLD N RLD F RLD A SE VCH SPH I
Grand Lutin Rakelz
e. Sethi De La roche Montaigne
u. Grand Lutin Zniffa


Championat taget 2021-06-27
Förare: Anneli Carlsson

 SE UCH SE VCH KORAD
Silogården's E'Wienna
e. Udson Du Murier De Sordeille
u. Satchmo's Scylla


Championat taget 2012-11-09
Förare: Britt Gustafsson