KONTAKTHär finner du hur du kommer i kontakt med oss i Svenska Beauceronklubben


HEMSIDAN>>

Frågor eller material till klubbens hemsida?
Information eller frågor gällande rasregistret eller felaktiga resultat på resultatsidorna?
Kontakta Åsa Alfred, webmaster@beauceronklubben.com


TIDNINGEN DUBBELSPORREN >>

Frågor gällande klubbens tidning Dubbelsporren?
Kontakta Mona Ekelöf, mona@fantasiskafferiet.se
För mer information gällande tidningen gå in på Dubbelsporren


ALLA ÖVRIGA ÄRENDEN INOM KLUBBEN >>

För alla övriga ärenden inom klubben:
Mail: info@beauceronklubben.com, mailen fördelas vidare till ansvarig person/kommitté.
För att komma i kontakt med någon särskild styrelsemedlem se styrelsesidan