VALPHÄNVISNINGValphänvisningen gäller då tiken är parad fram till och med 9 veckor efter födseln. Begäran av förlängning kan göras och förlängning sker då med 3 veckor i taget. Om tiken gått tom eller om alla valpar sålts innan hänvisningsperiodens slut måste valpförmedlaren meddelas omgående.

För att få valphänvisning via Beauceronklubben gäller för föräldrardjuren:
  • HD: ua, A eller B
  • ED: Svenskregistrerade hundar samt hundar boende i Sverige - friröntgade armbågar, ED 0
  • Genomförd MH med lägst värdesiffra 3 i moment 1a (kontakt) och högst värdesiffra 3 i moment 10 (skott).
  • För utländsk hane cot. 2, 3 eller 4. Alternativt motsvarande mentaltest/karaktärsprov från det land där hanhunden är hemmahörande. Detta måste dock godkännas av styrelsen först.
  • Skottfast
  • Utställd med lägsta betyg 2 eller Verry Good i öppen klass eller motsvarande utländskt resultat
  • Mamman till valparna ska ha svenskt MH, vara registrerad i Sverige samt att valparna ska födas i Sverige och registreras med svensk stamtavla.

För att få stå med på listan så ska man vara med på uppfödarlistan samt vara medlem i klubben.

Bevis på uppfyllda krav för föräldrardjuren måste skickas till valpförmedlaren omgående. Oläsliga kopior o.dyl. godkännes ej.BEAUCERONKLUBBENS OMPLACERINGSSERVICEHänvisningen gäller i 6 veckor. Begäran om förlängning kan göras. Förlängning sker då med 3 veckor i taget.

Om hunden omplacerats innan hänvisningsperiodens slut måste valpförmedlaren meddelats omgående.

För att få omplaceringshänvisning via Beauceronklubben, gäller att hunden är registrerad och ej ägd av uppfödaren i en följd sedan födseln.


Ansvarig för hänvisningen:
Inger Söderqvist
Sjöhult 27, 562 41 TABERG
Tel: 0393-140 59
Mobil: 0708-15 58 83
MailOm du har valpkull eller hund för omplacering:

Ladda ner och fyll i valphänvisningsblankett eller omplaceringsblankett som sedan skickas till valphänvisaren.

OBS! Du behöver programmet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumenten och det kan du hämta här.