VALPHÄNVISNINGValphänvisningen gäller då tiken är parad fram till och med 9 veckor efter födseln. Begäran av förlängning kan göras och förlängning sker då med 3 veckor i taget. Om tiken gått tom eller om alla valpar sålts innan hänvisningsperiodens slut måste valpförmedlaren meddelas omgående.

För att få valphänvisning via Beauceronklubben gäller för föräldrardjuren:
  • HD: ua, A eller B
  • ED: Svenskregistrerade hundar samt hundar boende i Sverige - friröntgade armbågar, ED 0
  • Genomförd MH med lägst värdesiffra 3 i moment 1a (kontakt) och högst värdesiffra 3 i moment 10 (skott).
  • För utländsk hane cot. 2, 3 eller 4. Alternativt motsvarande mentaltest/karaktärsprov från det land där hanhunden är hemmahörande. Detta måste dock godkännas av styrelsen först.
  • Skottfast
  • Utställd med lägsta betyg 2 eller Verry Good i öppen klass eller motsvarande utländskt resultat
  • Mamman till valparna ska ha svenskt MH, vara registrerad i Sverige samt att valparna ska födas i Sverige och registreras med svensk stamtavla.

För att få stå med på listan så ska man vara med på uppfödarlistan samt vara medlem i klubben.

Bevis på uppfyllda krav för föräldrardjuren måste skickas till valpförmedlaren omgående. Oläsliga kopior o.dyl. godkännes ej.BEAUCERONKLUBBENS OMPLACERINGSSERVICEHänvisningen gäller i 6 veckor. Begäran om förlängning kan göras. Förlängning sker då med 3 veckor i taget.

Om hunden omplacerats innan hänvisningsperiodens slut måste valpförmedlaren meddelats omgående.

För att få omplaceringshänvisning via Beauceronklubben måste hunden vara registrerad hos SKK och Jordbruksverket samt att den ej är ägd av uppfödaren i en följd sedan födseln. Vid nyttjande av omplaceringsservicen krävs inte medlemsskap i klubben.


Ansvarig för hänvisningen:
Inger Söderqvist
Sjöhult 27, 562 41 TABERG
Tel: 0393-140 59
Mobil: 0708-15 58 83
MailOm du har valpkull eller hund för omplacering:

Ladda ner och fyll i valphänvisningsblankett eller omplaceringsblankett som sedan skickas till valphänvisaren.

OBS! Du behöver programmet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumenten och det kan du hämta här.