KORNING 2024Resultaten är hämtade från SKK Hunddata/Avelsdata. Hittar du något fel eller saknar du något resultat som bör finnas registrerat hos SKK, kontakta webansvarig.


Korningen består av dels mentaltest (från och med 2023 är det nytt mentaltest) där maxpoäng är 300 och det krävs minst 100p för bli godkänd och dels av en exteriörbedömning.

Utöver detta måste vissa kriterier uppfyllas - för komplett information se Svenska brukshundklubbens hemsida.


Senast inkomna resultat har gul bakgrund.

Mentaltest

Datum Plats Hund Totalt Resultat Övrigt


Exteriör

Datum Plats Hund Resultat Övrigt


TIDIGARE ÅR >>