FREESTYLE- & HEELWORK TO MUSIC-RESULTAT 2023Resultaten är hämtade från SKK Hunddata. Hittar du något fel eller saknar du något resultat som bör finnas registrerat hos SKK, kontakta webansvarig.

Senast tillkomna resultat har gul bakgrund.


 

Heelwork to music klass 1

Datum Plats Hund Prec.& samarb. Innehåll Tolkning musik Poängavdrag Resultat
2023-02-11 Lotushallen Grand Lutin Kezzie 8,05 7,95 7,95 0 23,95 p, uppklassning
HTM I
2023-02-11 Lotushallen Grand Lutin Kezzie 8,0 7,95 7,95 0 23,90 p, uppklassning

 

Heelwork to music klass 2

Datum Plats Hund Prec.& samarb. Innehåll Tolkning musik Poängavdrag Resultat

 

Heelwork to music klass 3

Datum Plats Hund Prec.& samarb. Innehåll Tolkning musik Poängavdrag Resultat

 

Freestyle klass 1

Datum Plats Hund Prec.& samarb. Innehåll Tolkning musik Poängavdrag Resultat

 

Freestyle klass 2

Datum Plats Hund Prec.& samarb. Innehåll Tolkning musik Poängavdrag Resultat

 

Freestyle klass 3

Datum Plats Hund Prec.& samarb. Innehåll Tolkning musik Poängavdrag Resultat

 TIDIGARE ÅR