VILL DU OCKSÅ SYNAS PÅ SIDAN?Är du uppfödare och vill vara med i uppfödarregistret här på hemsidan så kostar det 300 kr per år. Du betalar in pengarna på klubbens postgiro (91 93 94-7) och anger att det gäller betalning för uppfödarregister på hemsidan, sen skickar du de uppgifter du vill ha in på sidan (se adress/mailadress nedan) och så fort webmastern fått bekräftelse på betalningen från kassören så läggs dina uppgifter in.

Uppgifterna skickar du till:

Malin Bugaj
Västra Annekärrsvägen 15
443 72 Gråbo

eller via mail.